Thursday, December 17, 2015

భవజీవయాత్ర ‘ఫుట్ బాలు’సుమ్ము

      భవజీవయాత్ర ఫుట్ బాలుసుమ్ము

శ్రీమాన్. పెద్దింటి సూర్యనారాయణ దీక్షితదాసు గారు
నరసాపురం
క్ష్మాచక్ర మొండు విశాలమౌ ప్లేగ్రౌ౦డు
                 భవజీవయాత్ర ఫుట్బాలు సుమ్ము
సాత్త్వికాహార్యులు శమదమ ప్రేమప్ర
                 పత్తి ముఖ్యులు స్వీయపక్షబలము
ప్రత్యర్థులార్వురు భయదరజస్తమో
                    భరరక్తనీలిమా౦బర కవచులు
కర్మ మంపైరు మోక్షము  సంసృతియును
               గోల్సు, హద్దులు న్యాయధర్మాదికములు
చతురతన్  బంతి శత్రుసంతతికి(జిక్క                     
నీక మన పార్టి విజయమార్జి౦చు రాణ
జన్మరాహిత్యమను షీల్డు శాంతి పేరి

కప్పు బహుమానముల బొంద గలుగు నెలమి

No comments: